Raamatupidaja täiendkoolitus

Raamatupidaja täiendkoolitus: koolituste kava ja sisu ja metoodilised selgitused


Õppekava „Raamatupidaja koolitus“.

OÜ Kardis Õppekorralduse alused.

RAAMATUPIDAJA Eetika kodeks.

Raamatupidaja tase 5, Vanemraamatupidaja tase 6 ja Juhtivraamatupidaja tase / teadmiste table.

OÜ Kardis on aastast 1992 tegutsev kooltiusettevõte. Meie sihtrühm on vene keelt kõnelevad raamatupidajad, finantsjuhid aga ka ettevõtjad, kellele pakume koolitused äri-, maksu- ja tööõiguse valdkonnas.

Koolitused toimuvad vene keeles. Iga koolituse jaoks saavad osalejad vastavad õppematerjalid. Lektorid on oma ala tunnustatud spetsialistid, koolituste käigus osalejad sooritavad muuhulgas praktilisi ülesandeid (vastavalt koolituse teemale koostavad aruandlusdokumente, täidavad deklaratsioone, harjutavad Ettevõtjaportaali kasutamist, koostavad ja töötavad läbi töösuhte vormistamisega seotud dokumente), seega iga koolituskursuse tulemusel omab osaleja praktilist kogemust teadmiste rakendamisel enda kutsetegevuses.

Meie koolitused on suunatud nii tegutsevale asjatundjale, kui ka alles alustavale või vähemkogetud raamatupidajale või ettevõtjale, kes sooviks oma kutses ja äris olla teadlikuks tegutsejaks või kes sooviks uut elukutset omandada. Sõltuvalt koolitatava endale seatud eesmärgist ja toetudes tema haridusele (kas on vastav kõrg- või kutseharidus) ja töökogemusele (sh tööülesannete iseloom) määrame vastavalt koolituskava sisuliselt. Kuna meie peamine sihtrühm on tegutsevad raamatupidajad, tavalise äriettevõttena kavandame tööd arvestades turunõudlust, ehk pakutavad koolitused hõlmavad kõiki raamatupidaja tegevuse valdkondi alates tarkvarakoolitustest ja lõpetades maksunduse- ja äriõigusega. Töötud raamatupidajad osalevad koolitustest kõrvuti tegutsevate raamatupidajatega.

Meie kodulehel on erinevate moodulite kohta informatsioon jaos „Обучение“.

Koolituskava moodulid:
Maksuarvestuse alused: maksusummade arvestus ja maksude deklareerimine
Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 5 „Raamatupidaja“ kutsestandardile, õpiväljundid vastavad kompetentsile B 2.2
10.01.2022 580 € + km
Keskmise töötasu arvestamise praktikum
Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 5 „Raamatupidaja“ kutsestandardile, õpiväljundid vastavad kompetentsile B 2.2
80 € + km
Sotsiaalmaks väljamaksetelt residentidele ja mitteresidentidele
Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 5 „Raamatupidaja“ kutsestandardile, õpiväljundid vastavad kompetentsile B 2.2
80 € + km
Ettevõtte tulumaksukoolitus edasijõudnutele
(koolituse maht 12 ak. tn auditoorset tööd (3 loengut kestusega 4 ak. tundi iga loeng))
Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 6 „Vanem raamatupidaja“ kutsestandardile, õpiväljundid vastavad kompetentsile B 2.2
11.02.2022 220 € + km
Käibemaksuga maksustamise koolitus edasijõudnutele — tase 6
(koolituse maht 30 ak. tn auditoorset tööd)
Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 6 „Vanem raamatupidaja“ kutsestandardile, õpiväljundid vastavad kompetentsile B 2.2
07.10.2021 600 € + km
Eesti raamatupidamisarvestuse eripära
Õppekava vastab kutsestandardi Tase 6 ja Tase 7 alusel ning õpiväljudid vastavad kompetentsile B2.1
350 € + km
Narvas. Töösuhted ja arveldused töötajatega
(koolituse maht 7 loengut, 30 ak. tn auditoorset tööd)
Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 6 kutsestandardile õpiväljundid vastavad kompetentsile B 2.2
500 € + km
Maksuarvestuse alused: maksusummade arvestus ja maksude deklareerimine
(6 loengut, kokku 24 ak. tundi auditoorset õpet)
Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 5 „Raamatupidaja“ kutsestandardile, õpiväljundid vastavad kompetentsile B 2.2
450 € + km
Töösuhted ja arveldused töötajatega
(koolituse maht 7 loengut, 30 ak. tn auditoorset tööd)
Täiendkoolituse õppekava vastab Taseme 6 kutsestandardile õpiväljundid vastavad kompetentsile B 2.2
500 € + km
Töösuhted, personali- ja väljamaksete arvestus: kohustuslik teada kriisiajal
(16 ak tn)
200 € + km
Käibemaksuga maksustamise koolitus edasijõudnutele
(26 ak tn)
400 € + km
Kohustatud subjeki tegevus RahaPTS nõuete täitmisel
(12 ak.tn: 2 koolituspäeva, iga loeng 6 ak. tn.)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
500 € + km
Andmekaitsespetsialisti koolitus
(12 ak.tn: 3 koolituspäeva, iga loeng 4 ak. tn.)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
500 € + km
Juriidilise isiku maksukool
(Kokku koolitus on 48 ak.tn, ca 30 tn iseseisvat tööd koduste ülesannete lahendamiseks)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
600 € + НСО
Eraisiku maksukool
(Kokku 12 akadeemilist tundi: 3 loengut, iga loengu kestus 4 ak.tundi)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5.
100 € + НСО
Raamatupidamise kursus raamatupidaja-algajale, raamatupidajale, kes pika aja jooksul ei töötanud erialal
(80 ak. tundi. Loengud toimuvad esmaspäeviti ja neljapäeviti kl 16.30 kuni 19.45, iga loengu kestus on 4 ak. tundi)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5.
28.03.2022-09.06.2022, 04.04.2022-16.06.2022 700 € + km
Raamatupidaja täiendkoolitus (aluseks on tase 6 „Vanem raamatupidaja“ kutsestandard)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
650 € + km
Majandusaasta aastaaruande koostamise erikoolitus
(20 ak. tn. – 5 loengut, millest viimane on arvutiklassis aastaaruande sisestamise treening)
koolituse täpne kava ilmub peatselt.
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
300 € + km
Raamatupidamine 1C-tarkvaral 6.0
(16 ak. tundi, loengud toimuvad OÜ Kardis arvutiklassis)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
300 € + km
Käibemaksuga maksustamise koolitus edasijõudnutele
(20 ak. tn.)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6
400 € + km
Käibemaksuga maksustamise põhitoed
(20 ak. tn.)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
400 € + km
Tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise koolitus edasijõudnutele
(20 ak. tn.)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
340 € + km
Tulu- ja sotsiaalmaksuga maksustamise põhitoed
(20 ak. tn.)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
340 € + km
Ühinguõiguse erikursus: Äriseadustik ja ettevõtlusõiguse põhimõtted
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
16.09.2021 180 € + km
E-riik ja ettevõte
(20 ak. tn., koolitus toimub OÜ Kardis arvutiklassis, loengud toimuvad kl 10.00 kuni kl 13.30)
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
26.11.2021 350 € + km
Tööõiguse praktikum
Õppekava aluseks on Raamatupidaja kutsestandard tase 5 ja tase 6.
27.09.2021 180 € + km

Süvendatud koolitused finantsarvestuse, töõiguse, äriõguse ja maksunduse alal – toimuvad hommikusel ajal, suunatud on tegutsevale spetsialistile. Lektorid on audiitorid, Maksu- ja Tolliameti, ministeeriumite juhtivad spetsialistid, tippjuristid. Koolituste kava koostatakse võimalusel mitmele kuule, kuid sõltuvalt lektorite esinemisvõimalustest võib olla ka ainult ühe-kahe kuu perspektiivis. Jooksvate koolituste kava – pidevalt uuendatakse.

Kuna meie püüame täiendada ning edendada oma tegevust, ilmuvad meil ka uued koolitused ja moodulid. Nii korraldame perioodiliselt korteriühistute juhtkonnale suunatud koolitused, varsti avaldame ka ettevõtluskoolituse kava, mille raames tulevane kui ka juba tegutsev ettevõtja võiks omandada hädavajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtte õigeks ja seaduspäraseks korraldamiseks – alates äriidee sünnist ja äriplaani koostamisest kuni raamatupidamisarvestuse aluste ja äri- ja maksuõiguse põhimõtete arusaamani.

Seega, meie põhimõtteline seisukoht on et iga töötu koolituskava peab olema koostatud erinevatest moodulitest tema olemasolevate teadmiste ja kogemuse alusel, umbes nii nagu nagu kõrgkoolides eriala hõlmab mitut õppeainet. Ehk konkreetse koolituskava ja -mahu määratlemisel lähtume inimese taustast ning vastavalt sellele kombineeritakse koolituskava erinevatest moodulitest.

Näiteks, vähem kogetud raamatupidaja (nt kelle tööülesanded on olnud väga piiratud), samuti kes pika aja ei töötanud või üldse ei töötanud erialalt, peaks meie arvamusel alustama 1.moodulist ning tema koolituskavasse oleks mõistlik lülitada sisse kõiki mooduleid alates esimesest ja kuni kuuendani. Selline kava võtaks aega u 4 kuud ja juba neljandaks kuuks oleks koolitatav võimeline süveneda probleemi ehk osaleda ka meie tavakoolitustest (valides neid meie jooksvast kavast).

Kogetud spetsialistile aga, kes on jäänud ilma tööta ja kelle kutsealane kogemus ei anna kahelda, võib olla vajalik võtta mõni moodul (nt, E-riik ja ettevõte) ning süvendatud koolitused punktist 7, mis võimaldab talle täiendada oma teadmisi, jääda asjatundjatest kolleegide seas ja mitte kaotada kvalifikatsiooni, kuna äri- ja maksuõiguse valdkonnas muudatused toimuvad pidevalt ning ka tegutsevad spetsialistid täiendavad ja värskendavad oma teadmisi-oskusi pidevalt, samuti on täiendõpe teatud mahus raamatupidaja kutsestandardis fikseeritud nõue kvalifikatsiooni saamiseks (vt. Eesti Raamatupidajate Kogu).

Jelena Korosteljova
OÜ Kardis koolitusjuht
ERK Kutsekomisjoni liige
Tel. +372 5559 3796

koolitus@kardis.ee

Круг помощи бухгалтерам с разным опытом работы:

Журнал «Налоги и бухучёт» 24 номера в год. Подписчики имеют право Получать скидку 15 % при оплате семинаров по актуальным проблемам бух- и налогового учёта Получать скидку 50 % при оплате книг и приложений к журналу по отдельным вопросам Бесплатно участвовать в интерактивных консультациях по вторникам с 12:30 до 14:00 Получать скидку при оплате за переводы законов и инструкций СБУ Бесплатно получать телефонные консультации аудитора по четвергам с 10:00 до 12:00 Курсы для начинающих или имеющих перерывы в работе, а также курсы обучения бухгалтерскому учёту
OÜ Kardis является партнером по карте обучения Эстонской Кассы по безработице
Бухгалтерам, имевшим большой перерыв в работе, а также специалистам с небольшим опытом работы, предпринимателям, желающим разобраться в бухучете собственной фирмы, а также тем, кто хочет освоить профессию бухгалтера: пояснения программ, порядок действий, контактные данные
OÜ Kardis on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner
Raamatupidaja täiendkoolitus: koolituste kava ja sisu ja metoodilised selgitused

Последние добавления в платную зону:

Журнал «Экспресс-консультация» № 9

Журнал «Экспресс-консультация» № 8

Журнал «Экспресс-консультация» № 7

Журнал «Экспресс-консультация» № 6

Журнал «Экспресс-консультация» № 5
Квартирное товарищество: проблемы и решения
Подпишитесь на журнал „Налоги и бухгалтерский учёт. Экспресс-консультация“. Станьте подписчиком за 2 минуты!
+372 645 2257, 645 2258, 645 9268, 641 8265
© 2011—2022, OÜ Kardis